Info veebimees.com kohta

Veebimees OÜ on info kogumise ja avaldamisega tegelev firma. Asutatud 2001. aastal ja tegutsenud pikemalt kui Eestis on kasutusel olnud ID-kaart. Internetis kasutab 2001. aastal registreeritud domeeni veebimees.ee aga hiljem on sellele lisaks registreeritud ka mitmeid teisi veebimees kujuga domeene. Praegune veebimees.com on leht on registreeritud 2005. aastal ja mõeldud ka rahvusvaheliseks kasutamiseks väljaspool Eestit.

Lisaks eelnevatele on spami.ee ehk võitlus Eesti spam kirjade vastu. Mitte iga e-mail ei ole spam, vaid ennekõike selline, kus saatmisel on vahendaja(telliti spam saatmine), ostetud aadressidega andmebaas (Äriregister, muu andmebaasi koostaja). Veebimees OÜ võib kogemue põhjal öelda, et soovimatute masspostitajate kirjade avaldamisel on mõju olnud nende hulk on märkimisväärselt langenud. Põhjus võib olla saatjate andmebaasidest väljavõtmine kui selles valdkonnas tegutsejate arvu vähenemine, mis väljendaub ka saadetavate pakkumiste vähenemises.

Elektroonilise info ülekülluse ajal on kõige olulisem väärtusliku info leidmine ja inimestele vajaliku sisu pakkumine. Mitte igasugune info pole avaldamise vääriline, sest tekitab infomüra. Veebimees OÜ on aastate jooksul tegelenud just säilitamist vääriva info avaldamisega, olgu siis paberlehe kirjastamise või elektroonilises vormis.